Put ka svetlosti

Uvažena braćo,

Posle svih nedaća koje su zadesile slobodne zidare tokom 30 godina novijeg postojanja masonerije u Srbiji, a uz svakodnevne raskole, podele i pritiske da se naš Bratski Lanac oslabi i da se Braća skrenu sa puta Svetlosti i Istine, najzad smo izabrali svoj put.

Braća iz Prave i Potpune SlobodnoZdarske lože „Srbija“, zajedno sa Braćom iz drugih Obedijencija, obnovili su rad uspavanih loža „Šumadija“ osnovane 5910. g.:.i.:.s. i „Pomoravlje“ osnovane 5927. g.:.i.:.s. u prelepom stogodišnjem hramu u Ćupriji, gde je i sedište saveza. Osnovali smo Veliku Tradicionalnu SlobodnoZidarsku Ložu Srbije i registrovali je kao savez u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, radeći na restauraciji našeg hrama stvaramo uslove da održavamo Radove na simboličkim i višim stepenovima.

masoni

Svečani hram V∴T∴SZ∴L∴S

Presrećan sam što se naša braća iz domaćih i inostranih obedijencija i konfederacija interesuju i prepoznaju naš rad na putu ka svetlosti, pružajući nam punu podršku u vidu priznanja čime i mi zajedno sa njima postajemo deo istog neraskidivog Lanca Svetske Masonerije.

Stalni zadatak svakog Masona osim rada na sebi, je prijem nove Braće i širenje i jačanje Bratskog Lanca. Moramo prepoznati među Kandidatima one koji zavređuju naše poštovanje i koji već imaju slobodnozidarske osobine. Ali moramo biti oprezni i selektivni jer nekontrolisan prijem nas je i doveo u sadašnju situaciju u kojoj se nalazi srpska Masonerija. Potrudićemo se da se takvi kompromisi u budućnosti ne čine poštujući tradicionalne vrednosti i principe na koje smo položili zakletvu.

Velika Tradicionalna SlobodnoZidarska Loža Srbije će biti mesto za očuvanje tradicionalnih vrednosti kraljevske umetnosti, proučavanje istorije slobodnog zidarstva, mesto za  savršene Masonske Radove na otkrivanju i spoznaji Istine, mesto koje će svoj pravednoj Braći pružati podjednake šanse za napredovanje na Putu ka Svetlosti.

Za takvo mesto i sa takvom Braćom, spreman sam da se uhvatim u koštac sa svim problemima koji nas na tom putu mogu zadesiti. Siguran sam da imamo snage i mudrosti da vodimo našu gradnju čoveka i čovečanstva do čovečnosti.

Rekao sam

Brat Boban Branković
Majtor kraljevske umetnosti
Veliki majstor V∴T∴SZ∴L∴S

Đorđe Vajfert

©2024 Copyright: Velika tradicionalna slobodnozidarska loža Srbije