Kratak opis onoga za šta se zalažemo i uvid u svet Slobodnog zidarstva, kao i odgovori na najčešća pitanja.

masoni

Misija

Integritet

Nekadašnji rad na građevinama i obradi kamena zamenili smo izgradnjom sebe kao ljudi od integriteta, izgradnji boljeg i pravednijeg društva i dobrobiti čovečanstva. Poštenje, moralnost, patriotizam i bezuslovna ljubav ka bližnjima su osobine koje potencijalni član mora posedovati i na usavršavanju kojih će raditi kao član.

Prijateljstvo

Masonerija je najstarija i najrasprostranjenija društvena organizacija, definitivno nije ni religija, ni sekta, ni ideoligija, a nije ni tajno društvo. Mi nismo javna organizacija, ali kod nas može pristupiti onaj koji prijem zatraži, pod uslovom da je "slobodan čovek na dobrom glasu" i ispunjava kvalitete koji odlikuju članove masonske organizacije, odnosno da je već "mason bez kecelje". Članstvo nije uslovljeno društvenim ili socijalnim statusom. Takođe nije uslovljeno ni pripadnošću određenoj religijskoj zajednici ili političkoj partiji, o tim temama izričito je zabranjeno razgovarati tokom radova. Moralne i duhovne vrednosti kojima se teži simbolično se istražuju sprovođenjem rituala koji svoje korene vuku iz davnina i koji nas alegorijski vode kroz rad na podizanju "hrama", odnosno na izgradnji humanosti u svetu.

Zajedničko putovanje

Naše lože sastaju se u hramovima. U Hram se ulazi na propisan način, propisno odeven, u crnom odelu, s kravatom i belim rukavicama. Polaganjam zakletve i prijemom u Bratstvo slobodnih zidara, molioc (kandidat) dobiće kravatu i bele rukavice, ali će biti opasan i svojom prvom keceljom, učeničkom, koja je simbol prvog stepena. Posle najmanje godinu dana dolazi se na drugi stepen, Pomoćnički, koji je takođe ispraćen Pomoćničkom keceljom. Po polaganju Majstorskog pisma, posle još najmanje godinu dana dolazi se i do prava glasa u organizaciji - do Majstorske kecenje i trećeg stepena, ujedno najvišeg koji se može dobiti u Plavoj (Jovanovskoj) loži Masonerije.

masoni

Majstori Kraljevske umetnosti koji se ističu u radu bivaju pozvani da se pridruže radionicama unutar Crvene masonerije, u kojima se može dalje napredovati (od 4. do 33. stepena), a koje se odvijaju pod okriljem Vrhovnog saveta Balkana, naše Velike lože ili Velikih loža sa kojima imamo bratske odnose.

Nosioci viših stepenova Crvenih loža mogu prisustvovati (i uvek to rado čine) radovima u Plavim ložama, ali na radove uvek dolaze iskjučivo kao majstori (na trećem sepenu).

Drevno pravilo koje poštujemo i kojeg se pridržavamo glasi: 3 = 33, odnosno jedan majstor – jedan glas prilikom glasanja po raznim pitanjima, bez obzira na kojem je stepenu Crvenih loža.

Najčešća pitanja

Motiv

Masonerija nije za tebe ukoliko je razlog tvog pristupanja pribavljanje lične koristi. Masonerija ti to svakako neće pružiti. Međutim, ukoliko želiš da budeš deo bratskog lanca ljudi različitih profesija i različitih interesovanja, a prvenstveno iskrenih, poštenih i visokomoralnih i ukoliko sebe tako doživljavaš siguran sam da ćemo te lako prepoznati.

Prioriteti

U životu svakog ispravnog čoveka, pa tako i masona, na prvom mestu, uvek i svuda, je njegova porodica. Posle nje dolazi posao, odnosno način na koji stičeš sredstva za život. Na trećem mestu u životu svakoga od nas su naši prijatelji, a pripadnost Masoneriji, po važnosti, kod svakog masona dolazi tek posle svega prethodno nabrojanog.

Religija

Kao što sam već naveo, Masonerija nije religijska organizacija niti se praktikuju religiozni obredi, ali tokom radova je uvek prisutno Sveto pismo otvoreno na Knjizi Jovanovoj (kod Hrišćana). Takođe, pri prijemu u masoneriju Zakletva se polaže s rukom na Bibliji, odnosno na Kuranu ili Tori ukoliko je kandidat pripadnik tih verskih zajednica. U bratstvo se, širom sveta, primaju ljudi različitih veroispovesti, pa tako i Boga zajednički nazivamo Veliki arhitekta Univerzuma, a kako ko svoju religiju doživljava i paktikuje stvar je pripadnosti i ličnog izbora. Najpoznatiji članovi Srpske pravoslavne crkve koji su bili članovi Masonerije su Njegoš, vladika Nikolaj Velimirović i mitropolit Stratimirović.

masoni
Učlanjenje

Velika tradicionalna slobodnozidarska loža Srbije je članica više međunarodnih Unija tradicionalnih loža i u naše članstvo nije dozvoljeno primati žene. Međutim, V∴T∴Sz∴L∴S je među osnivačima Vrhovnog saveta Balkana u kojem se nalaze i lože u koje se žene mogu učlaniti

Članarina

Osim simbolične godišnje članarine koja služi za podmirivanje troškova Lože i plaćanja troškova za izradu sopstvenih regalija (prvenstveno kecelje), član masonske lože nema drugih obaveznih izdataka. Ukoliko odemo negde na večeru račun ćemo bratski podeliti, takođe, ukoliko otputujemo negde (često u inostranstvo) troškove puta i smeštaja ćemo bratski podeliti. Ništa od toga nije obavezno, ali je uvek lepo i nadasve korisno iskustvo. Status, položaj i stepeni na masonskoj lestvici ne mogu se kupiti, niti su na prodaju. Napreduje se isljučivo izgradnjom – radom na sebi, izgradnjom prijateljstva i na kraju izgradnjom same zajednice. Moral i integritet ne mogu biti predmet trgovine.

Regularnost

Kao posledica razmimoilaženja po raznim pitanjima, na primer o prijemu ateista, prijemu žena ili ljudi drugih rasa u Masonsku organizaciju došlo je do dve Velike šizme tokom XIX veka, u Engleskoj, pa u Francuskoj. To je prouzrokovalo povlačenje priznanja između Loža koje su bile na suprotstavljenim stranama i prisvajanje prava na "jedini pravi". Ne postoji vrhovni autoritet koji može suditi o tome koja Loža je regularna. Regularna je ona koja je osnovana na propisan način i u koju su svečano uneta svetla onih koji na to imaju pravo. Takođe, svaka loža unutar jedne Velike lože, koja je osnovana po pravilima i na načine koji su vekovima ranije propisani u Masonskoj organizaciji, je "prava i potpuna". Priznavanje drugih Velikih loža (ili Orijenta) je stvar želje i u nadležnosti je isključivo Velike lože koja želi da se međusobnim priznanjem bratski lanac širi. Na žalost, šizma nije zaobišla ni srpske masone, trvenja između Engleza, Francuza i Nemaca, kao i njihove pretenzije ka pravu o odlučujućoj ulozi i vrhovnoj vlasti pri donošenju odluka unutar Srpske masonerije su uzrokovali razjedinjenje Velike lože Jugoslavije i podelu na više Velikih loža. Mi hoćemo da sarađujemo (što i radimo) sa ložama iz inostranstva, ali isključivo kao ravnopravni sagovornici, jer i mi smo, kao i oni, slobodni građani jedne republike sposobni da samostalno donose odluke koje su u našem interesu. Ljubav, takođe nije na prodaju, pa tako ni ljubav prema otadžbini.

Đorđe Vajfert

©2024 Copyright: Velika tradicionalna slobodnozidarska loža Srbije